Vi formidler viden om klimaløsninger og cirkulær økonomi for alle. Vi kobler taktil læring og kreativitet med viden og forskning om genanvendelse og direkte genbrug, bæredygtighed og materialelærer.
Vi er

Netværksbaserede projekter

Illustration: Circular Learning Lab

Vi sætter fokus på taktil- og  praksisnær læring med cirkulære oplevelser for både hjerne og hånd

Vi laver formålsdrevne projekter og udvikler grønne cirkulære læringslaboratorier. Vi håber på at kunne samle opbakning til at skabe flere muligheder og mere målrettet læring med fokus på cirkulær økonomi. Særlig til unge. De får brug for nye måder at tænke og samarbejde på. Vi vil gerne styrke mulighederne for flere lokale loops og gerne i nye projekter sammen ligesindede. FN´s verdensmål er den røde tråd i vores arbejde og vi kobler vores arbejde til fremme og opfylde vores udvalgte målsætninger.

Basen er Musicon

Musicon har fra starten været tænkt som en bæredygtig bydel og det har været en stor inspiration for os. Derfor elsker vi vores fundament i bydelen og glæder os til udvikle den grønt og bæredygtigt – med masser af faglighed og viden, naturligvis!

For 15 år siden var Musicongrunden en af Unicon betonfabrikker. Da de flyttede ud startede Roskilde Kommunes arbejde med at opbygge den kreative og musiske bydel. Vi lod os inspirerer af det stedbundne potentiale, og vi kunne se at betons enkle ressourcesammensætning gør det nemt for nye målgrupper, at forstå cirkulær økonomi og måske især viden om fremtidens muligheder for at genanvende betons mange ressourcer. Sådan fik vores virksomhed navnet Musiconcrete.

Vi har udvidet vores fokus fra beton til materialer og læring om cirkulær økonomi bredt set… Derfor skiftede vi i 2022 navn til Circular Learning Lab for at kunne nå bredere ud til flest muligt.

Fotograf: Musicon

Indvielse af Broen I & II

Fotograf: Rikke Wagner

Bedre genanvendelse af beton på Musicon

Roskilde Kommune har givet os adgang fem tons beton fra en af de gamle fabrikshaller til vores projekt. Vi har betonen til at skabe cirkulærer læringsrum til oplysning, fornøjelse og glæde og og arbejder samtidig for at opfylde mål 12. opfyldes, målet arbejder for at opnå bæredygtig produktion og forbrug.

Betonen er blevet til masser af læring om cirkulær økonomi,ressourcestrømme og Broen I & II et forskningsprojekt med DTU ZeroWaste Byg. Samarbejdet med Roskilde Kommune og DTU er værdifuld og essentiel for at vi kan udvikle området.

Tina Sundstrup

Jeg er en meget nysgerrig projekt -og koncepttænkende og brugerorienteret designer. Jeg står på to ben indenfor design, da jeg både er uddannet tekstil og grafisk designer. Jeg er optaget af læring -og oplevelsesdesign kombineret med min uforholdsmæssigt store viden om cirkulær økonomi. Den særinterresse har fulgt mig siden jeg var helt ung. Mine 20 års erfaring med forretningsudvikling fra både større organisationer og mindre virksomheder kommer os til gode hver dag. Jeg har en fortid i tech –og reklamebranchen, hvor eksperimenter med service design, branding og co-creation altid har fyldt mest.

Med min designtilgang bidrager jeg med metoder som at tester og undersøger projektets muligheder af, frem for kun at observere. Min forkærlighed for formidling rækker langt ud over den visuelle og jeg følger derfor helst en opgave helt til dørs.

Jeg er ansvarlig for forretningsudvikling og ekstern kommunikation i vores projekter bidrager jeg ofte med procesplanlægning og facilitering af workshops. Jeg bidrager med udvikling af teknologiprodukter, samt tilrettelægning af uddannelsesmateriale i vores projekter- både tekst, design og informationsgrafik. Jeg omsætter design tænkning til praktisk grøn handling. Jeg bruger adfærdsdesign til ændre holdninger for holdninger bliver til handlinger og handlinger kan skabe meget mere grøn omstilling.

Uddannelse og erfaring:

  • BA i grafisk design/visuel kommunikation/brugercentreret design + BA i tekstildesign
  • Praktisk erfaring med inddragende designprocesser- især med visuelt og infografisk indhold
  • Praktisk erfaring med designledelse adfærdsdesign og nudging i større organisationer og vidensinstitutioner og implementering af service design
  • Praktisk erfaring og indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber

Speciale:

Mit virke som grafisk designer har givet mig et skarpt øje for helhed men også detaljer inden for en bred vifte af designdiscipliner og formidlingsopgaver. Jeg plejer at kalde mig selv for en visuel kommunikatør og infografisk nørd. Jeg har fokus på procesfacilitering og designledelse, adfærds- og servicedesign (empiriske og humanistiske kvalitative metoder), udvikling af læringsforløb, branding og visuelle kommunikationsdesign on/offline – helst bygget op omkring værdifortællinger og formålsdrevet tænkning der inspirerer til handling.

Fokus:

Vidensbaseret kommunikation og så er jeg praktisk maker som gerne vil se en mere bæredygtig verden: Jeg er kommet frem til, at jeg gør størst nytte ved at formidle viden fra cirkulær økonomi til flest muligt for at skabe mere bæredygtig dannelse og praksisnær cirkulær produkt omstilling.

Nu stiller jeg skarpt på at klæde unge bedre på, til at løse den opgave vi allesammen står overfor. Jo hurtigere og jo bedre de klædes på – jo hurtigere får vi en grøn omstilling. Jo bedre virksomhederne bliver klædt på til at lytte og samarbejde med de unge – jo hurtigere kan vi alle bidrage til bedre brug af ressourcerne.

Jeg tager altid fat i tænkningen bag handlingen. Kritisk tænkning er et af mine fortrukne redskaber. Det er nok en gammel vane fra, da jeg som helt ung kastede min kærlighed på filosofi – især om eksistentialisme og stoicisme – og min bogsamling er næsten lige så stor som min Pinterest profil … men kun næsten.

Mit strategiske mål – er og bliver circulært design, igennem brobygning mellem brancher og menneskerne i dem for at opnår mere og hurtigere grøn omstilling.

At gå på arbejde hver dag er en glæde – for i Circular Learning Lab arbejder man med passion. Vi vil arbejde for den grønne omstilling og skabe handlingsorienteret læring til alle de, der ligesom os ønsker mere af viden om bæredygtige løsninger omsat til handling i samfundet.

Bæredygtighed. Videndeling. Workshops.

Circular Learning Lab brænder for at fortælle historien om materialerne og de produkter, som vi sammen kan skabe med vores hænder. Hvor kommer materialerne fra? Og hvordan kan produkter og materialer få nyt liv? At gå fra tanken om bæredygtighed og genanvendelse til fysiske produkter.

Book os til formidling af viden om genanvendelse af beton og andre byggematerialer. Vi rykker gerne ud til undervisningsforløb, personalearrangementer og workshops med oplæg og aktiviteter, der tematiserer genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Vores formål er at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Fra hjerne til hånd – bæredygtigt og med langvarig værdi for mennesker og omgivelser.

Cirkulær i tænkning, design og økonomi

Circular Learning Lab støtter op om tankerne bag den cirkulær økonomi. Det betyder, at materialer og produkter skal være i cirkulation så længe som muligt, via genbrug og genanvendelse. Den cirkulære økonomi er et opgør med den linære økonomi hvor produkter hurtigt ender op som affald.

Lad os fokusere på at produkter skal designes til adskillelse og de rene fraktioner skal ses som ressourcer der kan genanvendes igen og igen.  Lad os være med til at fremme viden om materialerne og anerkendelsen af at materialer og dermed også “affald” har en værdi.

Affald skal ses som ressourcer. Dette vil sikre en bedre brug af de naturressourcer, som vi har til rådighed nu og i fremtiden.