Circular Learning Lab er en projekt- og formidlingsvirksomhed

Vores inspirationen finder vi ofte lokalt. Vi arbejder fra bydelen Musicon i Roskilde, fordi vi her har mange cirkulære fyrtårne indenfor byggeri lige udenfor døren. Dem bruger vi, når vi formidler viden koblet med læring og kreativitet i cirkulære oplevelser.

Vi skal udtænke flere cirkulære løsninger og dele viden

Ved cirkulær økonomi forstås, at det eksisterende sættes i kredsløb. Vi skal genanvende eksisterende materialer til nye produkter og vi skal genbruge og give nyt liv til de gode produkter, som allerede er her.

Lovgivere, virksomheder og forbrugere er på vej mod transformationen fra lineær til cirkulær produktion og forbrug. Men det kræver en større indsats fra os alle!

Som samfund skal vi sammen forøge levetiden for de produkter, bygninger og byer der allerede er findes – det kan vi gøre ved, at gøre det nemmere at reparere, genanvende, og ikke mindst genbruge direkte. Bevare det, der allerede er her.

Viden. Forbindelse. Forandring.

Projekter i Circular Learning Lab har altid til formål, at sikre grøn omstilling ved, at finde og lave nye veje for mere cirkularitet i samfundet bredt set.

Målet er at udvikle og skabe cirkulære forandring med taktil oplevelsesbaserede læring. Sammen med eksterne kobler Circular Learning Lab håndgribelig, taktil læring og kreativitet med viden fra forskning og design thinking. Herefter levendegør vi grøn omstilling for kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder for deres borgere, elever og ansatte.

Vi forbinder visionære mennesker med projekter, netværk og fonde, fordi vi ved at grønne løsninger skabes i fællesskab og med visioner.

Læs en artikel om vores arbejde lokalt i Roskilde kommune her

Projektmodel

Illustration: Circular Learning Lab

Viden om cirkulær økonomi omsat til handling

Vi formidler til alle som ønsker at skabe øget mulighed og fokus på bedre brug at jordens ressourcer – fordi vi ved at alle skal inddrages i grøn omstilling hurtigst mulig. Grøn omstilling, udviklingen og indtænkning af bæredygtighed skal leve på hverdagsplan i levende og værdiskabende løsninger.

Som udgangspunkt arbejder vi altid processorienteret og vi er trænet i at arbejde med grøn omstilling både på den lange og den korte bane. Vores fokus er altid mest mulig læring. I metodekataloget vægter co-creation og design tænkning – teamorienteret, hver gang.