Circular Learning Lab er en formidlingsvirksomhed

Formålet med Circular Learning Lab er at hjælpe mennesker, virksomheder og foreninger til at få viden, inspiration og handlemuligheder i den grønne omstilling, samarbejder finder vi ofte lokalt. Ofte starter vi med en Walk & Talk fra bydelen Musicon i Roskilde, fordi her findes mange cirkulære fyrtårnsprojekter indenfor byggeriet. Dem bruger vi, når vi formidler viden koblet med praksisorienteret læring og kreativitet i cirkulære oplevelser.

Projektmodel

Illustration: Circular Learning Lab

Co-creation – sammen når vi længere med grøn omstilling

Circular Learning Lab er en samarbejds hub for mennesker som arbejder processorienteret  og videnbaseret indenfor den grønne omstilling. I netværket samler vi på mennesker som er trænet i at arbejde med grøn omstilling både på den lange og den korte bane. Et fælles fokus er altid mest mulig læring og videnudveksling. Vores metoder er tit baseret på en co-creation og vi bruger metoder fra adfærds -og service design, antropologi og design tænkning.

Viden. Forbindelse. Forandring.

Vores virke i Circular Learning Lab har altid til formål, at sikre grøn omstilling ved, at finde og lave nye veje for mere cirkularitet i samfundet bredt set.

Målet er at udvikle og skabe cirkulære forandring med taktil oplevelsesbaserede læring. Sammen med eksterne kobler Circular Learning Lab håndgribelig, taktil læring og kreativitet med viden fra forskning og design thinking. Herefter levendegør vi grøn omstilling for kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder for deres borgere, elever og ansatte.

Vi forbinder visionære mennesker med netværk og fonde, fordi vi ved at grønne løsninger skabes i fællesskab og med visioner.

Læs en artikel om vores arbejde lokalt i Roskilde kommune her

Viden om cirkulær økonomi omsat til handling

Vi formidler til alle som ønsker at skabe øget mulighed og fokus på bedre brug at jordens ressourcer – fordi vi ved at alle skal inddrages i grøn omstilling hurtigst mulig. Grøn omstilling, udviklingen og indtænkning af bæredygtighed skal leve på hverdagsplan i levende og værdiskabende løsninger.

Som udgangspunkt arbejder vi altid processorienteret og vi er trænet i at arbejde med grøn omstilling både på den lange og den korte bane. Vores fokus er altid mest mulig læring. I metodekataloget vægter co-creation og design tænkning – teamorienteret, hver gang.

Cirkulære

partnerskaber

og netværk

Vi tror på at udfordringer løses bedst i fællesskab, at vi sammen kan påvirke vores omgivelser, så positivt som muligt. Det kræver samarbejde og indgåelse af nye partnerskaber.

Vi vil skabe grobund for en mere regenerative tankegang, som handler om at du giver det tilbage, som det du har taget og denne tankegang bliver central i den fremtidige bæredygtige ledelsesform.

Vi har et stort fokus på tværfagligheden, vi bruger dialog og skaber prototyper og medtager viden om direkte genbrug i udviklingen af alle vores projekter.

I fremtiden kommer mange i højere grad til at arbejde med tre bundlinjer, hvor den menneskelige og miljømæssige bundlinje er på højde med den økonomiske bundlinje. Det bliver kun sværere at sælge noget, som kun er konkurrencedygtigt på prisen, men ikke leverer gevinster på den miljømæssige og menneskelige bundlinje.

Book en Circular Walk & Talk og hør om muligheder for samarbejde

Inspiration.

Viden.

Læring

Vi skal udtænke flere cirkulære løsninger og dele viden

Ved cirkulær økonomi forstås, at det eksisterende sættes i kredsløb. Vi skal genanvende eksisterende materialer til nye produkter og vi skal genbruge og give nyt liv til de gode produkter, som allerede er her.

Lovgivere, virksomheder og forbrugere er på vej mod transformationen fra lineær til cirkulær produktion og forbrug. Men det kræver en større viden og en målrettet indsats fra os alle!

Som samfund skal vi sammen forøge levetiden for de produkter, bygninger og byer der allerede er findes – det kan vi gøre ved, at gøre det nemmere at reparere, genanvende, og ikke mindst genbruge direkte. Bevare det, der allerede er lavet længere.

Den cirkulære økonomi er et opgør med den linære økonomi hvor produkter hurtigt ender op som affald.

Vi vil fokusere på at produkter skal designes til adskillelse og de rene fraktioner skal ses som ressourcer der kan genanvendes igen og igen. Både virksomheder og uddannelser skal lære mere om systemerne i cirkulær økonomi – hvordan de bruges i produktudvikling, fremstilling og genbruges efter endt liv, først herefter bevæger vi os hen imod et cirkulært samfund.

Affald skal ses som ressourcer. Dette vil sikre en bedre brug af de naturressourcer, som vi har til rådighed nu og i fremtiden

Vi samler viden om mulighederne og praktisk erfaring til vores kunder, så de kan bygge videre på de erfaringer som allerede er på området. Vi har erfaringer med at cirkulær læring hænger sammen med sanserne og taktile oplevelser – her falder brikkerne på plads på tværs af uddannelser og brancher.

Book din Circulære Workshop og skab handling

Cirkulær materialelære

i tænkning, design

og økonomi

Vi tror på at forståelsen for cirkulær økonomi starter med at flere får viden om materialer, og at flere ser forskellen mellem fornybare og ikke fornybare ressourcer og at flere lærer at orientere sig i affaldshierarkiet.

Vores mål er at bruge taktile oplevelser til at formidle tænkningen bag cirkulær økonomi. Vi tror at det vil give mere direkte genbrug og større genanvendelse og en hurtigere grøn omstilling af virksomheder og samfundet generelt. Vi brænder for at give liv, lave oplevelser og fortælle historien om materialerne.

Vores fokus er at formidle viden om cirkularitet altså om hvordan produkter og materialer kan få flere og længere liv. Det betyder, at materialer og produkter skal være i cirkulation så længe som muligt, via genbrug og genanvendelse.

Vi vil være med til at fremme viden om materialerne og anerkendelsen af at materialer og dermed også “affald” har en værdi.

Book en workshop og lær at lån i en materiale bank