Indvielse af Broen I & II

Foto: Rikke Vagner

Disse test- og demonstrations bænke, er velegnet til at skabe indblik i cirkulær økonomi og bedre genanvendelse af ressourcerne i beton for

Broen I & II – Musicon går forrest og støtter skabelsen af en bænk, der viser bedre genanvendelse af beton – beton fra HAL 1 og forskningsresultater fra DTU Zerowaste Byg via DTU LINK.

Forskeren Louise Green Pedersen fra DTU ZeroWaste Byg gik i laboratoriet og lavede en recept på en betonblanding med 100% genanvendt sand og grus, der stammer fra Hal 1 på Musicon. Den er blevet brug i: Broen I – en test bænk på Musicon. Den skal bruges til at teste holdbarhed og styrke op imod Broen II som er lavet af beton med ny udvundne naturressourcer .

Denne recept skal bruges til at teste holdbarhed og styrke op imod almindelig blandet beton med nye naturressourcer.

Vi har sammen med DTU ZeroWaste Byg lavet udemøbeler i genanvendt beton som skal test og demonstrationsprojekt for at vise vejen for muligheden for at genanvende ressourcerne (sand og grus) fra nedknust beton. De har fået navnet Broen I & II – navngivningen var let fordi de symbolisere vores arbejde med brobygning i mellem forskning, design og produktion. Dette var det første skridt og nu tager vi de næste.

Broen I & II er et eksempel på et cirkulært produkt som fra starten designet til genanvendelse og bedst brug af ressourcer

Designudfordringen i Broen I & II- var: skab et objekt som lader forskning teste af hvad mulighederne for genanvendt beton kan åbne for. Det skulle være et objekt som kunne lave i to ens udgaver: en i ny beton og en i genanvendt beton, så man ville kunne følge holdbarheden og styrken over tid.

For at blive i det lokale Loop valgte Musiconcrete at kontakte Musicon sekretariatet og spørge hvilke behov de havde i området. Som nyt byområde var der flere, men valget faldt på siddepladser til afslapning, helst multifunktionelle og med udgangspunkt i den stedbundne historie om en tidligere betonvarerfabrik.

Vi tog udfordringen op og med udgangspunkt at udemøblerne skulle danne et rum i sig selv startede vores skitser. Inspirationen fandt vi i industrialismen. Enkelt og kun med detaljer som var funktionelle. Bænkene skulle passe til det miljø de står i Musicon er et område med masser af events og udeaktiviteter som dans, parkur og skate.

Holdbarhed og bedst brug af ressourcer: Vi ville sikre at de kunne tåle at blive brugt og samtidig have en lang holdbarhed. Derfor valgt vi at de skulle være relativ lave, hvilket også ville hjælpe os med at holde vægten og dermed brugen af ressourcer (sand, grus, vand og cement) nede. Derfor lavede vi også et design hvor det “kun” var to ben selv om hver bænk har et relativ langt sidde område til mellem 2-4 personer. Det satte forskeren på ekstra arbejde for med armering og den rigtigt cementtype for forsat at styrke og dermed holdbarheden ikke led under dette fravalg. Fravalget gav et meget svævende og let udtryk til bænkene, særligt bagfra.

Fokus på behov og brug: fordi Musicon også er et område med masser af spisestede og caféer lavede vi ryglænet lavt nok til at det også kunne brug som mini bord og afsætningssted for fx kaffe.

Resultatet blev at hver bænk vejer 495 kg og er designet så genanvendelse er muligt når de engang skal genanvendes igen.

Forudsætningen for fremtidig genanvendelse er et materialepas

Hver bænk vil få påsat et materialepas, som viser hvad bænken er støbt af og det bliver angivet i kg. Et materialepas vil vise eftertiden hvad betonblandingen består af og give de fremtidige byplanlæggere en mulighed for at genanvende beton fra den nedknuste bænk i nye støbninger. Hermed får vi sikret at bænken kan indgå i cirkulær økonomi, i dette tilfælde som genanvendelse af et byggemateriale.

495 kg kan gøre os klogere på 100% genanvendt sand i beton.

Testbænken som har fået navnet Broen I er lavet i 100% genanvendt sand og grus fra den gamle Hal 1 på Musicon. Broen II er lavet i ny beton med nyt sand og grus. Sammen skal de danne DTU’s udgangspunkt for at teste holdbarhed og styrke af det genanvendte materiale overfor nyt. Hver bænk vejer 495 kg. De står begge klar til at give dig mere viden og dialog om en fremtid med mere og bedre genanvendelse af vores naturressourcer.

Det er lykkes DTU, at vi i testbænken kan teste med, en genanvendelses procent på 100%. Det er nyt og det er vi stolte over at være en del af.  Fordi vi ved at det er nødvendig med styrke- og holdbarhedstest, når vi i fremtiden skal i gang med at genanvende sand fra nedrevne betonbygninger. Styrke og holdbarhed er helt centralt og meget afgørende for hvordan, vi kan genanvende vores naturressourcer på den bedste måde.

Mens bænken bliver testet, vil sikre vi os, at beboere, turister, elever i Roskilde og alle andre brugere af vores bydel Musicon, lærer om grøn omstilling og cirkulær økonomi. Broen I & II står på Musicon, 4000 Roskilde, du kan finde dem på Foodcorner ved siden af indgangen til Hal 12.

I Musiconcrete skaber vi formidlingsprojekter, der udvikler mennesker og deres viden om genanvendelse af råstoffer i praktiske workshops. Vi har fokus på viden om materialer, håndværk, design og brobygning i mellem netop disse fagområder og støtte til de unge som skal studere fagene. Vi har et stort fokus på dialog, prototyper, design-thinking og lettilgængelig viden om cirkulær økonomi og bedre genanvendelse af jordens råstoffer og ressourcer.

Download informationsmateriale fra indvielsen om testbænkene Broen I & II

Vi sætter stor pris på alle vores samarbejdspartnere i dette projekt, test- og demonstrationsbænkene er blevet til med hjælp fra:

Lokale loops

Dorthe Bach Egemose Agger fortæller om fokus på bedre brug af lokal ressourcer på Musicon i Roskilde

Vi skal have fokus på bedre genanvendelse af sand

I dag genanvendes stenfraktionen i visse tilfælde, når man laver beton – men sjældent sandfraktionen. Sand udgør en stor del af beton, da sten og sand tilsammen udgår mellem 60 og 75 % af den samlede mængde råstoffer i betonblandinger.

Der er et stort potentiale i at øge genanvendelsen af råstoffer i fremtiden, og der er behov for nye forskning på området. I dag hentes kun cirka 5 procent* af de danske råstoffer gennem genbrug eller genanvendelse.

DTU ZeroWaste Byg er i gang med at teste styrken af beton fremstillet med genanvendte råstoffer. Det gør de i et samarbejdsprojekt mellem Musiconcrete, DTU LINK og Roskilde Kommune.

Der er brug for testresultater og mere viden om beton med genanvendte råstoffer. Ellers kan denne beton ikke godkendes i byggeri, hvor det er vigtigt at vide præcist hvad holdbarhed er og hvilken styrke en betonstøbning får.

Det er denne forskning denne bænk er det fysiske udtryk af og det er den forskning vi i Musiconcrete vil videreformidle resultaterne af.

Genanvendelse af sand fra beton

Tina Sundstrup fortæller om forsøg med genanvendte sand og grusressourcer – og vores samarbejde med Louise green Pedersen, Ph.d studerende på DTU ZeroWaste Byg.

Få viden om sand og mangel på ressourcer

Beton er et materiale som er består af relativ få elementer, sand, grus, cement (kalk og ler) + vand. Vi mangler sand og grus – råstofferne er ved at slippe op, både i Danmark, men også i resten af verden.

Viste du at de sidste regioner i Danmark løber tør for sand og grus indenfor cirka 30 år efter de seneste beregninger. Du kan læse i artiklerne herunder hvorfor, at vi flere steder i verdenen mangler sand. På Sjælland er det indenfor 10-15 år*. Kilde: Danske Regioner*På Sjælland langt tidligere, i denne artikel får du et overblik.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-er-ved-loebe-toer-grus-et-af-de-vigtigste-raastoffer-verden-har

Herunder finder I et link til en artikel, som beskriver at problemet er globalt. Der er steder i verden som mister sand (sandstrande), når “sandtyve” suger sand op og sælger det på verdensmarkedet til nye byggerier

https://www.dr.dk/nyheder/udland/global-sandkrise-sandtyveri-og-minedrift-oedelaegger-strande-og-floder

En spændende artikel, som giver bud på hvad man kan gøre for at løse manglen på sand og grus.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fem-bud-kan-vi-loese-manglen-paa-grus

Her finder du forklaringen på hvorfor der er sandmangel på verdensplan. Sand er mange forskellige ting. Det er ikke alle typer sand, som egner sig som sand i en betonblanding – bliv klogere på de forskellige sandtyper.

http://www.grus-sand.dk/

Forstå cirkulær økonomi og ressourcestrømmene i beton

Her ser du en samlet oversigt over produktion af beton – fra udvidelsen af råstoffer til recirkuleringen af både sand og grus i den genanvendte beton.

Illustration: Musiconcrete

Tidslinjen viser forsøg i byggerier med genanvendt beton i Danmark.

Du kan læse mere her:

Det genanvendte hus (1994)

Pelican selfstorage (2015) 

Sydhavnens Genbrugscenter (2019)

Illustration: Musiconcrete

Foto: Musicon.dk

Lokale loops og bedre genanvendelse af beton

Beton er et materiale som er kendt helt fra romertiden for dens evne som et yderst fleksibelt byggemateriale. Beton er tit en af de største bestanddele i et byggeri. Derfor er der vigtig at vi begynder at se på genanvendelsen af beton. Men faktisk er det vigtig at vi ser på at genanvende flere byggematerialer. Helst i det man kalder lokale loops altså byggematerialer som genanvendes på stedet i nyt byggeri.

I Roskilde er vi heldige med at have flere bygninger som er spændende i et cirkulært perspektiv, især på Musicon.

Lokale loops – ressourcepladserne:

Der kommer 12 resssourcepladser på Musicon og fælles for dem alle er at deres fundament er støbt i genanvendt sand og grus fra de gamle Unicon haller på Musicon. De to første står allerede klar, de er opført i 95% genbrugsmaterialer. Tegnestuen Vandkunsten og tømrervirksomheden Egen Vinding & Datter har hjulpet med at kortlægge de genanvendelige materialer og designet skurerne. Læs mere her: musicon.dk/baeredygtige-ressourcepladser

Bevarelse af eksisterende bygninger:

Roskilde Festival Højskolens hovedbygning tegnet af det internationalt anerkendte arkitektfirma MVRDV fra Holland og COBE fra København. Arkitekterne genanvender en af bydelens forhenværende betonproduktionshaller, og udfordrer det traditionelle højskolebyggeri ved at bringe højskoleformen ind i et urbant miljø.

Læs mere her: rofh.dk og  www.faod.dk

Betonarkitektur i Roskilde

I Roskilde findes flere spændende eksempler på prisvindende arkitektur.

Gå på opdagelse her:

Vikingeskibshallen,

Roskilde Rådhus

Trekroner kirke

Lynghøjsøerne (Den gamle Svorgerslev Grusgrav)

Musiconcrete i presse

Skoleelever skal lære om genbrugsbeton

21 august 2020, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her

Sidder du godt? Møbler med genbrugsbeton skal afprøves

30 oktober 2019, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her