Vi bygger bro imellem mål, motivation og handling. Vi gør det med cirkulære læringsbaserede oplevelser, materiale viden, sjove vidensbaserede skattejagtte og nedknust beton fra Unicon betonfabrik på Musicon. Betonen er nedknust og blive genanvendt i nogle af vores projekter. Ressourcerne sand, sten og grus fra den, er blevet brugt til, at skabe indblik i cirkulær økonomi for elever i vores nærområde

Oplevelses og projektbaseret læring

Circular Learning lab har igen fået midler og deltager i Teknologipagten indsats for at engagere unge til STEM uddannelser – nu udvikler vi cirkulære oplevelser for 8. 9. og 10. klasse i projektet ” Fremtidens klimahåndværkere”

Vi har lave oplevelser og forklarende læringsmoduler med fokus på formidling af tankerne bag cirkulær økonomi til brobygning mellem Roskilde Tekniske Skole og grundskolen.

Forløbet tager imod de første folkeskoleelever i midten af 2021 og vi udbygger brobygningen i 2022 med indvielsen af Eux-oplevelsescenter på Roskilde Tekniske Skole.

Du får adgang til viden om virkelige cirkulære cases på Musicon

Udgangspunkt for de cirkulære oplevelser bliver Roskilde Kommunes projekter med cirkulær fokus i Musicon-bydelen. Her er der netop opført tre (og snart flere) nye ressourcepladser med genbrugsbeton og nedrevne byggematerialer fra områdets gamle Unicon industrihaller. Et P-hus designer til adskillelse og en højskole hvor selv fabriksbygninger er istandsat og taget i brug med tilpasning frem for nybyg.

Circular Learning Lab og Roskilde Tekniske skole laver forløb for grundskoleklasser med læring om cirkulære materialer og nye typer cirkulære oplevelser… blandt andet en cirkulær Musicon skattejagt.

Vi skaber fællesskaber mellem unge og vi skaber rammen for deres læring om cirkulær økonomi. Vi samler på viden fra vores lokalområde. Vi spreder den og finder jord som den kan vokse i. Vi arbejder målrettet med at unge formidler til unge og på den måde sikre en stor udbredelse.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og lokale folkeskoler med midler fra Teknologipagten.

Circular Learning Lab formidler viden fra forskning om genanvendt beton til EUX elevernes introforløb

Samarbejde med Roskilde Tekniske Skole Startede i 2019. Vi søgte midler i Roskilde Kommunes Miljøpulje til, at levendegøre og formidle den viden, vi havde fået i vores projektsamarbejde med DTU ZeroWaste Byg.

Vi startede med at udvikle et læringsmateriale om tankerne bag cirkulær økonomi og tog udgangspunkt i bedre genanvendelse at råstofferne i beton til EUX-uddannelsernes introforløb. Lærerne på EUX har et stort projektfokus og de laver årligt et 14 dages projekt, hvor eleverne forberedes til deres tid som EUX elever med et tværgående teamorienteret projektforløb. I 2019 og 2020 lavede de siddemøbler i genanvendt beton fra Unicons gamle haller på Musicon. Lærernes unikke tilgang til, at lave et veldefinerede projektforløb sikre en virkelig unik ramme for de unge og eleverne brugt vores special viden til at blive klogere på fremtidens muligheder indenfor genanvendelse af råstoffer.

Her kan du se og høre Carsten Heigren fortælle om introforløb på EUX.

Fotograf: Roskilde Tekniske Skole

Prøv en 3D virtuel rundvisning på RTS - klik her og bliv klogere på EUX

Vidensbroen vi bygger

Forskning

Vi samarbejder med forskere fra DTU, undervisere på KADK og AAU. Forskerne arbejder på løsninger. Den viden omsætter vi til læring på uddannelserne i både grundskole og ungdomsuddannelserne, lokalt og på sigt også nationalt. Den skal ud og gavne fremtidens unge så de kan få viden til at lave cirkulære produkter – jo hurtigere jo bedre for vi har travlt i den grønne omstilling.

Design

Vi samarbejder med studerende fra KADK om forskellige formidlingsmuligheder når unge lære at designe af genanvendte materialer. Vi tænker cirkulært fra starten og indrager design thinking i processerne. Vi skal også udvikle læringrum, hvor materialerne bliver omdrejningspunktet … stay tuned.

Produktion

Vi samarbejder med dygtige lærer Roskilde Tekniske Skole og Eux-studerende og laver brobyningsforløb mellem folkeskolen og Eux-uddannelserne. Vi skaber mulighed for bedre genanvendelse af byggematerialer i lokal loops. Vi afsøger partnerskaber med virksomheder, organisationer og kommuner som ønsker at teste mulighederne i disse. Vi arbejder på at skabe både formidling og innovative forløb sammen med virksomheder, kommuner, samt deres borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner.

Partnerskaber i projektet

“Fremtidens håndværkere og ingeniører genanvender byggematerialer” Projektsamarbejde mellem Musiconcrete og Roskilde Tekniske Skole med støtte fra Teknologipagten.

For os er et partnerskab et samarbejde, hvor alle kan få noget ud af det. Det vil sige, at vi og den pågældende partner kan se en værdi i det, fordi vi rykker ved noget i verden.

Musiconcrete arbejder efter verdensmålene særligt 4, 12 og 17

Vi ønsker at bidrage til at omsætte verdensmålene lokalt i vores kommune Roskilde. Derfor tager alle vores projekter afsæt i at gøre verdensmålene forståelige og handlingsorienterede.

Værdibaserede partnerskaber

Vi samarbejder bredt og gerne med mange forskellige typer af virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid vidensbaseret. Vi vil især gerne være med i et samarbejde, når det kan være med til at styrke arbejdet med FN’s 17 Verdensmål og fremme viden om cirkulær økonomi samt omsætte det til konkrete projekter.

Presse

Skoleelever skal lære om genbrugsbeton

21 august 2020, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her

Sidder du godt? Møbler med genbrugsbeton skal afprøves

30 oktober 2019, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her